Technieken

 

Technieken:

De Reversie Methode®

De Reversie Methode® staat voor het terugdraaien van de tijd. In de praktijk zien we dat onze kinderen juist dát gedrag gaan vertonen of juist tegen díe ervaringen aanlopen waar wij als ouders ze voor hadden willen beschermen. Sommige ervaringen of gedrag kunnen we plaatsen omdat we bekend zijn met ons eigen gedrag en ervaringen vanuit het verleden. Echter, soms zien we gedrag terug bij ons kind wat we helemaal niet kunnen plaatsen. Wij gedragen ons juist tegenovergesteld aan wat ons kind ons laat zien. Dit gedrag is dus moeilijker te traceren in ons eigen gedrag maar het is wel degelijk aanwezig. Kinderen reageren primair op de signalen van de omgeving. De Reversie Methode® gaat terug naar het kind in jou en geeft op een liefdevolle wijze een duidelijk beeld van jouw gedrag waarop het kind reageert. Dat heeft als belangrijk voordeel dat het kind vanzelf mee verandert als jij dat stukje in jezelf heelt.  https://dreamchild.nl/academy/reversie-methode/

Opvoedopstellingen

Heb je al veel gedaan om je opvoedvraagstuk op te lossen maar nog niet voor een blijvende oplossing gezorgd dan kan het zijn dat er iets speelt op een diepere laag. Een opvoedopstelling laat  snel zien wat de werkelijke oorsprong van je vraagstuk is. Mogelijk spelen gebeurtenissen uit je gezin van herkomst of zelfs verder in je familiegeschiedenis nog steeds een belastende rol. Dankzij de opvoedopstelling zal jij als ouder wel herkennen wat jijzelf en je kind nodig hebben om blijvend iets aan de situatie te veranderen. Door het neerleggen van vloertegels (die gezinsleden voorstellen) kijk je naar het gezinssysteem en de onderliggende verhoudingen. Hierdoor krijg je inzicht in de eventuele onbalans in jouw gezin, waarna herstel mogelijk wordt. EENVOUDIG, PRAKTISCH EN EFFECTIEF.  https://opvoedopstellingen.nl/visie/

NLP

EFT

Byron Katie

Mindfulness en visualisatie oefeningen

Huiswerkopdrachten

Talking by walking:   het is bewezen dat men door te lopen/wandelen  zich makkelijker met zichzelf kan verbinden en letterlijk en figuurlijk in beweging komt Vanuit mijn praktijk gaan we de prachtige natuur in.